GERMAN POLISH UKRAINIAN

SOCIETIES FOR COOPERATION

Na kongresie Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP

W dniach 24-25 listopada 2022 roku odbył się w Warszawie Zjazd Delegatów ZZPR w RP.. Podczas zjazdu mieliśmy okazję zaprezentować związkowcom nasz międzynarodowy projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation na rzecz promowania integracji migrantów. Ponad 50 gości spotkania miało okazję posłuchać i uzyskać informacje o głównych założeniach projektu. Przy wejściu do sali kongresowej na stanowisku projektowym związkowcy mogli się dowiedzieć o szczegółach współpracy międzynarodowej. Wielu zadawało pytania na temat kooperacji z ukraińskimi i niemieckimi związkami zawodowymi oraz samej integracji uchodźców z naszym rynkiem pracy.


W ramach projektu mogły się odbyć rozmowy na temat znaczenia demokracji dla związków zawodowych. Mieliśmy również szansę zaprezentować platformę dialogową projektu www.dialog-ua-pl-de.org zyskała ona spore zainteresowanie wśród uczestników zjazdu.


W trakcie spotkania Agata Żuraw z PSPM miała okazję przeprowadzić wywiad z Krzysztofem Getką, wieloletnim współpracownikiem Fundacji F. Eberta w Warszawie. Tematem rozmowy były zmiany zachodzące na rynku pracy oraz ich wpływ na działalność związków zawodowych w Polsce. Krzysztof Getka opowiedział jak wygląda obecnie kondycja polskich związków zawodowych oraz jak reagują one na zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Opowiedział również o szansie rozwoju związków przy zwiększającej się liczbie ukraińskich pracowników migracyjnych w Polsce. Cała rozmowa dostępna jest na platformie dialogowej www.dialog-ua-pl-de.org

Podcasty