GERMAN POLISH UKRAINIAN

SOCIETIES FOR COOPERATION

Na kongresie niemieckiego związku zawodowego IG BAU

Nasz projekt, realizowany przez przez związki zawodowe z Polski, Ukrainy i Niemiec, którego celem jest  współpraca na rzecz promowania integracji migrantów został zaprezentowany podczas 23. Kongresu Związku Zawodowego IG BAU (Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko) w Niemczech.  Ponad 300 delegatów i ponad 100 gości miało okazję posłuchać o głównych założeniach projektu. Przy wejściu do sali kongresowej na stanowisku projektowym związkowcy mogli dowiedzieć się o szczegółach naszej pracy. Wielu zadawało pytania dotyczące międzynarodowej współpracy związków zawodowych.

Duże zainteresowanie wzbudziła obecność Wasyla Andrejewa, szefa ukraińskiego związku budowlanego Profbud. Wasyl Andrejew został przyjęty z wielkim aplauzem przez delegatów, dało to wyraz solidarności między związkami. W przemówieniu do delegatów i gości zjazdu Wasyl Andrejew podkreślił znaczenie wspólnej pracy związków zawodowych. Zwrócił uwagę na ważność w kształtowaniu platformy dyskusji i wymiany we współpracy międzyzwiązkowej. Podkreślił również wagę projektu partnerstwa wschodniego, realizowanego z  Polskim Stowarzyszeniem Pracowników Migrujących (PSPM)  oraz z Europejskim Stowarzyszeniem Pracowników Migrujących (EVW) w kontekście reform prawa pracy na Ukrainie:

„W kwestiach migracji mamy wieloletnią współpracę bilateralną i dziękuję Thomasowi Hentschelowi i Katerynie Danilovej – z EVW i Agacie Żuraw z PSPM. Zaprosili nas do rozmowy o europejskim modelu i demokracji związkowej w tym trudnym czasie. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy reforma systemu pracy na Ukrainie zagraża rynkowi pracy”.

Nie tylko Wasyl Andrejew, ale także przewodniczący IG BAU Robert Feiger podkreślał praktyczną solidarność związków zawodowych budownictwa w Niemczech, w Polsce i na Ukrainie i nazwał nasz wspólny projekt w swoim rocznym raporcie.

W ramach projektu mogły również odbyć się pierwsze rozmowy i wymiana doświadczeń między związkowcami. Lisa Bauch (IG BAU), Wasyl Andrejew (Profbud) i Kateryna Danilova (EVW) omówili pracę związków zawodowych w obu krajach oraz znaczenie związków zawodowych dla demokracji i polityki ekologicznej.

W dalszych wywiadach z Mathiasem Neuuserem (zastępcą przewodniczącego Bau BG) oraz przedstawicielami rad zakładowych Mehmetem Perisanem i Jörgiem Oehmigenem omówiono różne aspekty partnerstwa społecznego, struktur demokratycznych i włączania pracowników migrujących w procesy demokratyczne. Wkrótce usłyszymy to w podcaście na naszej platformie dialogowej.

Podcasty