GERMAN POLISH UKRAINIAN

SOCIETIES FOR COOPERATION

Współpraca Polsko-Ukraińsko-Niemiecka

1 sierpnia 2022 r. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych wraz z niemieckim związkiem zawodowym budownictwa i rolnictwa IG BAU, Europejskim Stowarzyszeniem Pracowników Migracyjnych oraz ukraińskim związkiem zawodowym budownictwa Profbud rozpoczęło współpracę w ramach projektu German Polish Ukrainian Societies for Cooperation. Projekt został  dofinansowany przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze środków funduszu Partnerstwa Wschodniego.

Celem projektu jest współpraca na rzecz promowania integracji migrantów oraz zapewnienia im godnych warunków do pracy poprzez  międzynarodowy dialog społeczny.

Projekt ten wydaje się być jeszcze ważniejszy w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, potrzebą dialogu i współpracy transgranicznej. 

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa międzynarodowe spotkania.

Pierwsze z nich odbyło się 21 września w Lublinie. Była to konferencja hybrydowa z przedstawicielami polskich, niemieckich i ukraińskich organizacji związkowych. 

Podczas konferencji doszło do ożywionej dyskusji na temat wartości demokratycznych i dialogu społecznego w Polsce, Niemczech oraz Ukrainie.

Uczestnicy zadecydowali również o tematach podcastów, które będą umieszczone na stronie projektu: www.dialog-ua-pl-de.org.

Drugie międzynarodowe spotkanie odbyło się 8 listopada w Krakowie i również miało formę konferencji hybrydowej, w której wzięli udział reprezentanci z Polski (PSPM), Niemiec (EVW, IG BAU) oraz z Ukrainy (Profbud). Pomimo obecnej trudnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie mieliśmy możliwość osobiście powitać Mariię Kupris z ukraińskiego związku budowlanego. Wasyl Andrejew oraz Oleg Borysov dołączyli do konferencji online. 

Podczas porannej sesji Kai Schwabe (IG BAU) wygłosił wykład związany z demokracją w związkach zawodowych, układach zbiorowych oraz szkolenia dualnego w Niemczech. Jego prezentacja wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród uczestników, zwłaszcza w zakresie porównywania doświadczeń w trzech krajach. 

Podczas spotkania miała miejsce również dyskusja na temat tworzenia internetowej platformy dialogu społecznego związanej z projektem oraz co powinna ona zawierać. Pomimo iż platforma nadal jest w fazie budowy, już wiele interesujących treści można tam znaleźć, m.in. podcasty ze związkowcami z Ukrainy oraz Niemiec. W ciągu najbliższych kilku tygodni na platformie pojawi się wiele nowych materiałów, a wszystkie publikacje związane z projektem będą tam systematycznie umieszczane. 

www.dialog-ua-pl-de.org

Została również ustalona data konferencji online skierowanej do większej publiczności i odbędzie się 12 grudnia o godzinie 14:00. 

Podcasty